Общи условия на partimagazin.bg

I. Предмет

1. Настоящият документ представя общите условия или условията на ползване на https://partimagazin.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на договор за покупко-продажба с този електронен магазин.

II. Данни за продавача

1. "ЛИТИ 2016" ООД, адрес: гр. София 1756 ж.к. Дървеница, бл. 21, вх. А, ет. 5, ап. 13

2. Адрес за кореспонденция: гр. София 1303, ул. "Одрин" №74, парти магазин "Веселяци"; E-mail: general@partimagazin.bg, телефон: 0879 288 211.

III. Дефиниции

1. Продавач – Онлайн магазин "https://partimagazin.bg"

2. Сайт – домейна partimagazin.bg и неговите поддомейни

3. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друг правен субект, който използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

4. Акаунт / Профил – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта.

5. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача през Сайта намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

6. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

7. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

8. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

9. Съдържание
•    цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет.
•    съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства.
•    всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние.
•    информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време.
•    информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма патньорски договори.
•    данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

10. Бюлетин (Newsletter) – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки, Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

11. Трансакция – действието от страна на Продавача по възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

12. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите така, както са посочени в описанието им.

13. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

14. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение, предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог.

15. Оператор – служетел представляващ Продавача.


IV. Поръчка и създаване на клиентски профил

1. В горна част на интернет магазина са разположени основните главни категории, които може да бъдат и "скрити" зад бутон "Меню". Чрез избор на съответната категория се визуализира списък с предлаганите продукти. Всеки продукт може да бъде разгледан по-детайлно чрез отварянето на страницата му. Продавача не носи отговорност при неточност на информацията за продукта, включително и грешка в информацията за наличността му. Спирайки се на конкретен продукт, в зависимост от типът му може да e нужно да бъде избрана една или повече опции която/които да конфигурира(т) продукта напълно, например "цвят", "размер", "цифра" и др. Когато продукта е конфигуриран от Потребителя или продукта не изисква конфигурация може да бъде добавен в пазарната количка, чрез съответния бутон който може да бъде надписан с текст "купи" или да има символично изображение съответващо на това действие. След добавянето на продукт в количката имате избор да продължите да пазарувате или да отидите към страницата на вашата пазарна количка.

2. Пазарната количка има способността да запазва продуктите в нея и по този начин не е нужно да търсите продуктите, които желаете, отново и отново. Имате две главни опции: да добавяте още продукти в нея чрез бутона „Продължи с покупките“ или да завършите поръчката чрез бутона "Продължи към касата". Налични са и допълнителни опции като премахване на продукт от количката, промяна на заявеното количество за съответен продукт, редакция на продукта (неговата конфигурация) и др. След като сте готови с коректно въведените данни на страницата за завършване на поръчката (касата), можете да я финализирате с едно кликване на бутона "Изпрати поръчката".

3. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка, да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането.

5. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

6. В случай на не възможност на Продавача да осъществи връзка с Клиента, с цел потвърждение на поръчката, поради каквато и да било причина в рамките на 2 работни дни, направената поръчка или сключения Договор ще бъде отменен(а) от страна на Продавача. Продавача не поема ангажимент за уведомление на Клиента относно отмяната на поръчката или договора му.


V. Доставка

1. Доставката се осъществява чрез куриерска фирма по преценка на Оператора обработващ поръчката на Клиента.

2. При заявка от Клиента пратката може да се обработи от конкретна куриерска фирма, но това може да добави такса за доставка или да увеличи вече наличната, което се уточнява допълнително при потвърждение на поръчката от Клиента.

3. Срокът за доставка на продукти които са в наличност е до 3 работни дни, ако поръчката е извършена до 15:00 часа в делничен работен ден. В Събота, ако денят не е обявен за почивен, то поръчките се обработват до 11:00ч. За всички други времеви интервали, срокът за доставка е между 1 (един) и 4 (четири) работни дни. В случай, че Продавача изведе персонализирана информация на Сайта относно периода на доставка, то се приема, че тя е реалната. Изключение правят населени места, които се посещават от конкретната куриерска компания в точно определени дни. С потвърждението на Поръчката, Клиента приема, че е наясно с периода на доставка за неговата конкретна Поръчка и възожността за забавяне на доставката ѝ, поради причини независещи директно от Продавача.

4. В случаите на изчерпани наличности Клиента може да получи пратката си на по-късен етап, като датата за извършване на доставката се съгласува предварително с него, при потвърждение на поръчката.

5. Всички пратки, независимо от вида и количеството си, се изпращат до адрес на територията на България, като цената за Kлиента е 5 лева (5 BGN) при поръчка на продукти на стойност до 49,99 лева включително. При поръчка на продукти, на стойност от 50 лева или повече доставката ще бъде безплатна за Клиента. Срокът за доставка на стоките започва да тече от момента на потвърждаване на поръчаните продукти, като срокът е валиден само за конкретно потвърдените към момента продукти.

6. При невъзможност Поръчката на Клиента да бъде изпълнена поради изчерпана наличност или други причини, то той ще бъде уведомен своевременно. Поръчки, направени в един и същи ден от един потребител, могат да бъдат изпратени като една пратка, като това трябва да се спомене допълнително в полето за свободен коментар на страницата за завършване на поръчката (касата).

7. Kлиентът има право да отвори, разгледа и премери/пробва поръчания/те продукт/и, преди да го/ги заплати. Услугата се нарича „Преглед и тест преди заплащане“. В слуачай, че се откаже от стоката, той трябва да заплати разходите по връщането й.


VI. Плащане

1. Плащането може да се извърши по няколко начина, най-разпространеният сред които е наложеният платеж. Наложен платеж е услуга, при която стойността на покупката, дължима към Продавача, се събира от куриер, от името на Продавача. Преди пратката да бъде предадена на получателя или негов представител, получателят или неговият представител трябва да заплатят сумата на поръчката на куриера, като имат право да отворят, разгледат и премерят/пробват поръчания/те продукт/и, преди той/те да бъде/ят заплатен/и.

2. Освен с наложен платеж, Продавача предлага и възможност за плащане по електронен път чрез дебитна карта (Maestro, Visa, Mastercard) и чрез ePay (българска система за онлайн разплащане).

3. Приемат се и плащания чрез банков трансфер. След завършване на поръчката Клиентът получава електронно писмо на посочената електронна поща с данни за банковата сметка към която трябва да нареди паричния превод имащ стойност еквивалентна на крайната стойност на поръчката. В този случай продуктите се резервират след установяване на постъплението на пълната сума в сметката на Продавача.

4. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.


VII. Отказ от стока

1. По чл. 52 ал. 1 и 2 от ЗЗП Клиента има право да се откажат от закупената стока в рамките на 14-дневен срок от получаването й, без да посочва причини за това.

Начин на връщане: запазвайте оригиналния вид на върнатите стоки, неизползвани и в оригиналната опаковка. Използвайте оригиналната кутия, като поставите в нея продукта, който желаете да върнете, заедно с касовия бон и разписката издадена от Продавача чрез Сайта.

Потребителите носят отговорност при намалена стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

2. Връщането на продуктите се осъществява чрез куриерска фирма в сътрудничество с Продавача. За да упражни правото си на отказ, потребителят може да използва стандартния формуляр за отказ съгласно приложение № 6 или да заяви недвусмислено по друг начин решението си да се откаже от договора. Формулярът за отказ се предоставя в разпечатан вид при доставката на всяка поръчка. Стандартният формуляр за отказ може да бъде свален и на следния линк:

/Линк към формуляра/

3. Разходите по връщането са изцяло за сметка на клиента и се определят по актуалната ценова листа на куриерската фирма, с която се осъществява връщането. Връщанията се осъществяват до адрес за кореспонденция, посочен в настоящите общи условия – гр. София, ул. "Одрин" №74, парти магазин "Веселяци"

4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

5. Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор.

6. Продавача е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя. При връщане на сумата чрез наложен платеж - Клиентът може да изпрати закупения от него продукт по куриер с наложен платеж до посочения в т.3 адрес.

Ситуации, даващи право на отказ от поръчаните стоки:

•    Доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.
•    Цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата сума.
•    При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на направеното от него заявление за покупка в срок от 24 часа от получаването й.
•    Клиентът има право, без да дължи обезщетение, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от деня, следващ получаването на стоката. Моля, при възможност запазвайте оригиналния вид на върнатите стоки, неизползвани и в оригиналната опаковка. Потребителите носят отговорност при намалена стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто им функциониране.

7. При връщане на продукт, закупен в рамките на промоционална кампания на пакетна цена заедно с друг продукт / други продукти, клиентът се задължава да върне заедно всички продукти, включени в пакета.


VIII. Условия за ползване и конфиденциалност на личните данни

1. Вскички данни, предоставени от клиентите, се пазят под строг контрол и са 100% защитени. Личните данни на клиентите се използват САМО в случаите, необходими за осъществяване на търговска дейност и не се споделят с трети лица. Продавачът запазва правото си да променя цените в магазина по всяко време. Клиентът е длъжен да заплати сумата, която е била актуална към датата на неговата поръчка. Цените на продуктите в сайта могат да се различават от тези в търговската мрежа и физическия магазин.


IX. Други общи условия

1. Продавачът си запазва правото да променя дизайна на сайта и неговото съдържание по всяко време. Промените стават валидни в момента на тяхното изпълнение/публикуване на partimagazin.bg.

2. Търговецът е длъжен да уведоми потребителя за всяко изменение в общите условия по сключения договор в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочен от него телефон, електронна поща или адрес за кореспонденция. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, потребителят може да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка, или да продължи да го изпълнява при действащите преди изменението общи условия. Потребителят упражнява правото си на отказ от общите условия като изпраща до търговеца писмено уведомление в едномесечен срок от получаването на съобщението. Отказът от договора не се прилага в случаите, когато изменението в общите условия е вследствие на разпореждане или указание на компетентен орган на власт. Измененията в общите условия обвързват потребителя по договора, когато потребителят е уведомен за тях и не е упражнил правото си на отказ.Търговецът е длъжен да установи факта на уведомяване на потребителя за изменение в общите условия.

3. Основните характеристики на стоките в Сайта са описани в продуктовата страница за всеки един продукт.

4. Всяко използване на този САЙТ означава, че (a) Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и (б) сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

5. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или по имейла да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

6. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

7. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

8. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му, на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

9. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта.


X. Спорове и жалби

1. При възникнали ситуации във връзка с неуредени въпроси Клиентът има право да отправи спорните въпроси към наш сътрудник на посочения за кореспонденция адрес.

2. Всякакви спорове, които могат да настъпят между Продавача и потребител/клиент, ще бъдат решавани по взаимно съгласие. В случай, че това не е възможно, те ще бъдат отнесени до компетентния български съд в съответствие с българското законодателство.

3. При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да се обърнете към съответните органи за алтернативно решаване на спорове (АРС) или да използвате платформа за Онлайн решаване на спорове (ОРС).

4. Онлайн решаване на спорове
Този уебсайт е създаден от ЕС в помощ на потребителите. Можете да го използвате, за да подадете жалба относно стоки или услуги, които сте купили по интернет, и за да намерите неутрална трета страна („орган за решаване на спорове“), която да разгледа спора. В някои страни търговците също могат да подават жалби срещу потребители. Ако това важи за вашата държава, можете да използвате системата като търговец, за да подадете жалба срещу потребител.

Зареждане
Моля изчакайте ...